Developerské projekty | cpk-cz.eu

Vyhledávání na webu

Developerské projekty

Developerské projekty

Jedna chytrá hlava dovede zajistit svým snažením práci pro množství šikovných rukou...

Team ČPK

Developerské projekty se týkají nové výstavby rodinných domů a bytů. Jeden projekt může pak zahrnovat více typů nemovitostí, např. byty, domy řadové, átriové či samostatně stojící. O developerský projekt se samozřejmě jedná i v případě výstavby komerčního objektů.


Developerské firmy budují nemovitosti, které následně za určitých podmínek prodávají či pronajímají. Některé firmy vybírají i zálohy předem v době výstavby.


Developerský projekt lze stručně charakterizovat následujícími kroky:

Výběr vhodné lokality a nemovitosti
Zpracování marketingového záměru
Zajištění financování
Nákup nemovitosti
Zpracování projektové dokumentace
Vyřízení stavebního povolení
Vlastní stavební práce
Prodej hotového produktu (byty, kanceláře atd.)

Jednotlivé etapy se mezi sebou prolínají a většinou je celý projekt rozložen do období minimálně dvou let. Developerský projekt však kromě přínosu znamená i ekonomickou zátěž. Firma musí nejprve investovat (z vlastních zdrojů nebo za pomocí úvěru) do nákupu nemovitosti.


Realitní činnost


 

Vstupte...

Motivace-koučink

service

Pro Vás a nejen pro Vás, ale i možnost díky Vám pomoci a inspirovat své okolí.
více...

Finance

Máte nápady a představy a nemáte dostatek finačního krytí? Pomůžeme jak s projekty a záměry, tak také s financemi...
více...

Portfolio služeb

service

Nabízíme celou řadu služeb, každému jsme schopni pomoci, zviditelnit jej či pomoci v nesnázích...
více...

Webdesign

service

Potřebujete zviditelnit? Vytvoříme Vám nové webové stránky, které níkdo nepřehlédne.
více...

 
 

Rozdělovník

Upozornění

9/12 2011

Představenstvo ČPK jednohlasně odsouhlasilo úpravu členského příspěvku ve výši 899,- Kč/rok.