Exekuce/insolvence | cpk-cz.eu

Vyhledávání na webu

Pomoc v exekucích a insolvencích

Exekuce, insolvence

Trápí Vás exekuce nebo máte obavy z insolvence? Hlavně žádnou paniku...

Team ČPK

Podnikatelům České republiky nabízíme také pomoc a poradenství v exekucích a insolvencích. Nabízíme také pomoc s řešením dluhů a závazků dříve, než se stanou exekučním titulem nebo než dovedou společnost do stavu insolvence. Jedná se především o poradenství a pomoc vedoucí k odvrácení hrozby exekuce a insolvence, jednání s věřiteli jménem dlužníka, vyjednávání mimosoudních případně mimoexekučních řešení problémů a podobně.


Jsme připraveni pomoci i Vám. Můžete využít naší "poradny" v hormím menu. Zcela jistě odpovíme...Co je exekuce a co vše smí exekutor?


Od září 2001 byla zřízena instituce soudního exekutora. Stát pověřil soukromé osoby výkonem exekucí a exekučních činnosti s tím spojených. Exekutoři jednají na rozdíl od soudů efektivně, protože je na úspěchu provedené exekuce ekonomický závislý. Exekutor může sám rozhodnout o způsobu provádění exekuce, vydává exekuční příkazy.


Co všechno může exekutor?


Exekutor má ze zákona rozsáhlé pravomoci. Orgány statní správy, pojišťovny a další instituce jsou povinny spolupracovat. Exekutor tak může zjistit informace týkající se vlastnictví, pojistek, dluhů... Exekutor má také právo s pomocí policie ČR vstoupit do prostor povinného (dokonce i v jeho nepřítomnosti), a pak provést exekuci – tedy rovnou zabavit majetek povinného. Výnos z možné dražby poslouží případně i jako úhrada nákladů exekuce.


Exekutoři a exekutorské úřady v rámci exekuce provádí zejména:

Výkon exekučních titulů, tj. rozhodnutí soudů, notářských zápisů se svolením k vykonatelnosti a dalších rozhodnutí o exekuci
Sepisuje exekutorské zápisy
Provádí dražby movitých věcí a nemovitostí
Úschovy cenných papírů, peněžitých prostředků a věcí
Poskytuje právní pomoc oprávněnému nebo povinnému

Bohužel se však velice často stává, že exekutoři zneužívají svého postavení a často porušují zákony a povinné velice často přímo šikanují. I exekutor musí ctít zákony a pakliže tomu tak není, je nutné proti takovému jednání bojovat.

Kontakt 

Vstupte...

Motivace-koučink

service

Pro Vás a nejen pro Vás, ale i možnost díky Vám pomoci a inspirovat své okolí.
více...

Finance

Máte nápady a představy a nemáte dostatek finačního krytí? Pomůžeme jak s projekty a záměry, tak také s financemi...
více...

Portfolio služeb

service

Nabízíme celou řadu služeb, každému jsme schopni pomoci, zviditelnit jej či pomoci v nesnázích...
více...

Tvorba webů

service

Potřebujete vyrobit webové stránky nebo upravit stávající? S námi to není žádný problém.
více...

 
 

Rozdělovník

Upozornění

9/12 2011

Představenstvo ČPK jednohlasně odsouhlasilo úpravu členského příspěvku ve výši 899,- Kč/rok.