Marketing | cpk-cz.eu

Vyhledávání na webu

Marketing, marketingový mix

Marketing

Kvalitní marketing Vám zajistí úspěch a budoucnost. Pojďte do toho s námi...

Team ČPK

Jak postupovat při konkretizování podnikatelského nápadu až do finální podoby nabízeného výrobku nebo poskytované služby? Odpověď na tuto otázku je spojena s pojmem MARKETINGOVÝ MIX, který je úzce spojen s obecnějším pojmem MARKETING.


Marketing je obecně velmi často používaný a skloňovaný pojem. S ohledem na jeho význam bylo vymyšleno nespočetné množství definic toho, co představuje, a bylo o něm sepsáno velké množství drahých a objemných knih. K jasnému pochopení toho, oč v marketingu běží, je možné nejen pro malé podnikatele použít například následující definice:

1. Marketing je souhrn lidských činností směřujících k usnadnění a dovršení směny.

Obecná definice, která říká, že vše, co děláme proto, abychom prodali své výrobky nebo služby, je marketing – může to být zdokonalení výrobku, reklama na výrobek, snížení ceny apod.


2. Marketing je pohled na váš obchod, jehož jádrem je určení a uspokojení potřeb zákazníka.

Jedná se již o přesnější definici, která hovoří o tom, že pokud máme něco prodat, měli bychom znát potřeby kupujících, protože v tom případě můžeme usnadnit prodej – jednoduše řečeno můžeme vyjít zákazníkovi vstříc, nabídnout mu právě to, co potřebuje, chce (např. zdokonalený výrobek), nebo vytvořit dojem, že to potřebuje (prostřednictvím účinné působivé reklamy).


Nástroje marketingového mixu:

Postupem času bylo zjištěno, že usnadnit prodej v rámci obou zmíněných definicí marketingu je možné ve čtyřech oblastech, které jsou nedílnou součástí prodeje a nazývají se marketingový mix, přičemž jednotlivé dílčí oblasti nazýváme nástroje marketingového mixu.


Na velikosti businessu nezáleží.

Chcete-li začít s marketingově orientovaným přístupem ve vaší firmě, nezáleží na tom, zda jste majitelem malé nebo střední firmy, či top manažerem větší společnosti. Současná marketingová koncepce je o uvědomění si tržní reality, zacílení na potřeby vašeho zákazníka.. Elementy marketingu shrnujeme pod takzvanými "čtyřmi P":

Product (produkt)
Pricing (cena)
Promotion (propagace)
Placement (distribuce)


Product (produkt)

Výrobek (případně služba), který dodáváte na trh. Tato kategorie zahrnuje spoustu dalších prvků. Produktem není pouze samotná věc, kterou prodáváte, ale je to také poskytovaná záruka, přidružený servis, obal a případně i zákaznická podpora.

Celkově shrnujeme produkt pod pojem komplexní výrobek. Ten obsahuje tři vrstvy. První z nich je jádro, tím je samotný výrobek či služba. Nadstavbou nad touto vrstvou je obal, design, kvalita a značka. Třetí vrstvou je pak instalace, záruka, servis, úvěr, rychlost dodávky a záruka.Pricing(cena)

Nastavení cenové politiky produktu. Určuje spolu s první kategorií pozici mezi ostatními výrobky (luxusní, běžný nebo levný produkt). Cenová hladina produktu by měla odrážet snahu firmy o dosažení zisku nejen v krátkodobém hledisku - výsledná cena musí zahrnovat nálady na výrobu, vývoj a inovaci produktu, marketingovou komunikaci a další doplňkové služby. Nastavení ceny však může odrážet nejen záměr budoucího rozvoje společnosti. Existuje také strategie nastavení ceny k likvidaci konkurence (krátkodobý cíl, kdy se až dumpingovými cenami snažíme odstranit dotěrného soupeře na trhu). Je ovšem třeba mít na paměti antidumpingový zákon, který takové chování na trhu reguluje. Dalším možným způsobem ocenění produktu nebo služby je maximalizace zisku. Tuto strategii si může dovolit firma, která nabízí exkluzivní a ojedinělý výrobek, o nějž je na trhu zájem. Méně veselé je pak nastavení ceny tak, aby firma zajistila své přežití. Typicky k ní dochází v situaci, kdy dochází k nadbytku výrobní kapacity a na trhu je silná konkurence, případně v hospodářské recesi. Typické v této situaci je tlak na snížení ceny a nákladů (propouštění a racionalizace výroby i další škrty v rozpočtu společnosti).Promotion(propagace)

Můžete mít skvělý produkt za výhodnou cenu, ale když o něm nebude nikdo vědět, bude uvedení na trh podstatně bolestnější, než při využití "třetího P". Do propagace můžeme zařadit reklamu, podporu prodeje, public relations, direct marketing, osobní prodej.Placement (distribuce)

Úkolem marketingu je zajistit kvalitní distribuci produktu. Účelem je minimalizovat náklady s ní spojené. Nejde přitom jen o samotnou dopravu, ale o celý způsob, jak se produkt dostane k zákazníkovi. Pořídí si jej v supermarketu nebo jen ve specializované prodejně či na internetu? Na to odpoví poslední ze "čtyř P". Rozlišujeme dvě verze distribuce. Ta je buďto přímá, jde tedy o situaci, kdy společnost dodává produkt nebo službu zákazníkovi přímo bez zprostředkování nějakým mezičlánkem. Druhá verze je nepřímá distribuce. Jednoúrovňová nepřímá distribuce například znamená, že mezi zákazníkem a výrobcem je jediný mezičlánek. Klasická dvouúrovňová varianta (výrobce + velkoobchod + maloobchod => zákazník) na jednu stranu sice zvyšuje konečnou cenu pro spotřebitele, ovšem na druhou stranu může zajistit dobrou dostupnost produktu na trhu. Firmě odpadají starosti s logistikou a vyjednáváním podmínek s velkým množstvím prodejců, jednoduše prodá svůj produkt distributorovi, který se o něj dále postará. Samozřejmě existují i metody, jak motivovat distributora k tomu, aby vynakládal poctivou snahu v prosazování vašich výrobků nebo služeb u svých obchodních partnerů.Cesta k zisku je uspokojování potřeb zákazníka, vyrábět to, co si zákazník přeje.
Vztah podniku k okolí je otevřený a průhledný.
Způsob k řízení je rozdělení moci směrem dolů (obchodníkům, dealerům).
Konkurence je chápána jako motor změn, nutnost vymýšlení něčeho nového.
Náročnost na informace, protože úspěšnost podniku je na nich závislá.


Nevíte si rady? Nevadí, pomůžeme Vám. Pojďte do toho s námi...


Kontakt 

Vstupte...

Portfolio služeb

service
Nabízíme celou řadu služeb, každému jsme schopni pomoci, zviditelnit jej či pomoci v nesnázích...
čti více...

Public relations

Potřebujete zviditelnit Váš výrobek nebo službu? Potřebujete být veřejně zastupováni? Máme řešení...
čti více...

Arbitráže

Trápí Vás časté a nekonečné soudní tahanice s Vašimi dlužníky, kteří uměle prodlužují řízení? Existují řešení v podobě arbitráží, kdy soudce či soudkyni nahrazuje tzv. rozhodce ad hoc.
čti více...

Právo

service
Všem podnikatelům i firmám nabízíme služby právní poradny...
čti více...
 
 

Rozdělovník

Upozornění

9/12 2011

Představenstvo ČPK jednohlasně odsouhlasilo úpravu členského příspěvku ve výši 899,- Kč/rok.