Marketingová komunikace | cpk-cz.eu

Vyhledávání na webu

Marketingová komunikace

... je nezbytným spojovatelem mezi Vámi a Vaším klientem, proto potřebujete profesionalitu. My Vám jí poskytneme.

Team ČPK

Marketingová komunikace


mark

Marketingová a komunikační strategie je náročná propagační disciplína, kterou připravujeme v závislosti na požadavcích našich klientů.

Poskytujeme ucelené odborné služby v oblastech:

zpracování a vyhodnocení trhu
nastavení prodejních a distribučních kanálů
vyhodnocení a nastavení investic do marketingových aktivit
audit dosavadních aktivit a vyhodnocení jejich dopadu
zpracování nejvhodnější propagační technologie


Pro realizaci účinných reklamních a marketingových aktivit je komunikační strategie jedním z nejdůležitějších materiálů, který definuje prostředky a postupy při realizaci kampaně.


Pro provedení marketingové komunikace je třeba znát a posoudit vstupní data, mezi které patří zejména:

analýza výchozí situace produktu na trhu
analýza cílových skupin
vyhodnocení chování cílových skupin
vyhodnocení tržního potenciálu
vyhodnocení konkurenčních aktivit


Dále je nutné stanovit si tzv. komunikační kampaně, jako např.:

definice cílů a záměrů kampaní
stanovení klíčových ukazatelů
výběr marketingových nástrojů
zpracování mediálních plánů
nástroje podpory prodeje


Je třeba si zásadně cílové skupiny, návrhy forem efektivního oslovení, kompletní mediální plán, kreativní zpracování, návrh na podporu prodeje, metody vyhodnocení atd. Zkrátka vše, co je třeba pro uskutečnění úspěšné propagační kampaně.


Pokud řešíte podobnou otázku, obraťte se na nás a společně pro vás připravíme komunikační strategii, která bude mimo uvedené obsahovat:

vyhodnocení dosavadní formy komunikace, jejich styl, obsah i sílu na cílovou skupinu
záměry a cíle komunikační kampaně
cílové skupiny zákazníků, jejich potenciál
kupní síla cílené skupiny
vhodné pojetí, přístupy a strategie
mediální plány kampaně
návrhy přímé podpory prodeje
detailní rozpočty projektu


Závěrem je také třeba vyhodnotit dosavadní vztah se zákazníkem, potenciál a určit jasný směr vývoje pro další rozvoj klienta, což provádíme zcela automaticky.


Marketing 

Vstupte...

Motivace-koučink

service

Pro Vás a nejen pro Vás, ale i možnost díky Vám pomoci a inspirovat své okolí.
více...

Arbitráže

Trápí Vás časté a nekonečné soudní tahanice s Vašimi dlužníky, kteří uměle prodlužují řízení? Existují řešení v podobě arbitráží, kdy soudce či soudkyni nahrazuje tzv. rozhodce ad hoc.
více...

Právo

service

Všem podnikatelům i firmám nabízíme služby právní poradny...
více...

SEO

service

Nevidí Vás vyhledávače google či seznam? Napravíme a zvýšíme Vám návštěvnost a klientelu.
více...

 
 

Rozdělovník

Upozornění

9/12 2011

Představenstvo ČPK jednohlasně odsouhlasilo úpravu členského příspěvku ve výši 899,- Kč/rok.