Podnikatelský záměr| cpk-cz.eu

Vyhledávání na webu

Zpracování podnikatelských záměrů pro jejich financování

Podnikatelský záměr

Úspěch závisí na kvalitně zpracovaném podnikatelském záměru, víme, jak ho profesionálně vypracovat...

Team ČPK

Zabezpečení prosperity a úspěšného rozvoje podniku v náročných podmínkách tržní ekonomiky není jednoduchou záležitostí. Jedním z významných předpokladů dosažení tohoto cíle je promyšlená rozvojová strategie podniku, příprava a realizace projektů, kterými podnik uskutečňuje tuto strategii.


Projekty, resp. podnikatelské záměry či plány, které z nich vyplývají, představují nejen významný nástroj pro řízení rozvoje podniku, ale také důležitý podkladový materiál, který by měl přesvědčit potenciální investory (banky aj.) o výhodnosti projektu a tím je přimět k poskytnutí kapitálu na jeho financování.


Příprava investičních projektů a jejich hodnocení jsou vysoce náročné činnosti, jejichž kvalita významně ovlivňuje úspěšnost těchto projektů. Cílem práce je proto poskytnout základní poznatky, potřebné pro přípravu investičních projektů, resp. pro zpracování jejich technicko-ekonomických studií tak, aby se zvýšila jednak nadějnost podnikatelského úspěchu těchto projektů a jednak nadějnost získaní prostředků na jejich financování.


Výsledky technicko-ekonomických studií projektů, investiční program firmy a její finanční plán poskytují základní informační vstupy pro zpracování podnikatelského záměru projektu, resp. skupiny projektů, které hodlá firma realizovat. Tento záměr slouží zpravidla dvěma účelům. Jednak je to určitý vnitřní dokument, který slouží jako základ vlastního řízení firmy. A druhý značný význam má externí uplatnění podnikatelského záměru v případě, že firma hodlá financovat realizaci projektu s využitím cizího kapitálu, případně se uchází o některý druh nenávratné podpory.


V tomto případě je totiž třeba přesvědčit poskytovatele kapitálu o výhodnosti a nadějnosti projektu, na jehož financování se tento kapitál použije (poskytovatel kapitálu, např. banka, totiž pečlivě zvažuje a hodnotí projekt i firmu z hlediska výnosnosti vložených prostředků, jejich návratnosti i existujícího podnikatelského rizika). Kvalitně zpracovaný podnikatelský záměr může pak významně podpořit získání potřebného kapitálu.


Je potřeba věnovat zaslouženou pozornost zpracování podnikatelských záměrů, aby byly co nejvíce úspěšnými.


FINANCOVÁNÍ PODNIKATELSKÝCH ZÁMĚRŮ


Česká podnikatelská konfederace je schopna zajistit na základě kvalitně vypracovaném podnikatelském záměru možné financování. Spolupracujeme s investory, bankovními i nebankovními institucemi. Je nutné si uvědomit, že úspěšnost poskytnutí financování je nejvíce zaměřena na podnikatelský záměr a životaschopnost projektu.


Kontakt 

Vstupte...

Motivace-koučink

service

Pro Vás a nejen pro Vás, ale i možnost díky Vám pomoci a inspirovat své okolí.
více...

Arbitráže

Trápí Vás časté a nekonečné soudní tahanice s Vašimi dlužníky, kteří uměle prodlužují řízení? Existují řešení v podobě arbitráží, kdy soudce či soudkyni nahrazuje tzv. rozhodce ad hoc.
více...

Právo

service

Všem podnikatelům i firmám nabízíme služby právní poradny...
více...

Webdesign

service

Potřebujete zviditelnit? Vytvoříme Vám nové webové stránky, které níkdo nepřehlédne.
více...

 
 

Rozdělovník

Upozornění

9/12 2011

Představenstvo ČPK jednohlasně odsouhlasilo úpravu členského příspěvku ve výši 899,- Kč/rok.