Vyhledávání na webu

Poradenství / Semináře

Rozvoj Vaší osobnosti

Povrchní a lhostejný člověk se bojí reformovat sám sebe...

Team ČPK


Rozvíjení profesní prestiže

Kompetentnost, důvěryhodnost, sebekontrola, sebedůvěra, důslednost a jak na to.


Psychická odolnost

Možnost podpoření sebedůvěry, pomáhající jednat a zvládnout vše, co Vás v životě potká.


Etiketa

Etiketa je společenský projev, který má rozhodující vliv na mezilidské vztahy.


Motivace / Koučink

Pro Vás a nejen pro Vás, ale i možnost díky Vám pomoci a inspirovat své okolí.


Vizážistika

Zahrnuje poradenství v oblasti oblékání, barvové typologie, líčení, určení účesu, atd.


Osobní růst

Povrchní a lhostejný člověk se bojí reformovat sám sebe.


Typologie osobnosti

Volba povolání, specializace, kariéra a profesní úspěch. I několik rad na téma "Řeč těla".


Budování osobní image

Náplní stylingu je poradenství v oblasti profesionální image (odívání, chování, atd.)


Kontakt 

Vstupte...

Motivace-koučink

service

Pro Vás a nejen pro Vás, ale i možnost díky Vám pomoci a inspirovat své okolí.
více...

Finance

Máte nápady a představy a nemáte dostatek finačního krytí? Pomůžeme jak s projekty a záměry, tak také s financemi...
více...

Portfolio služeb

service

Nabízíme celou řadu služeb, každému jsme schopni pomoci, zviditelnit jej či pomoci v nesnázích...
více...

Tvorba webů

service

Potřebujete vyrobit webové stránky nebo upravit stávající? S námi to není žádný problém.
více...

 
 

Rozdělovník

Upozornění

9/12 2011

Představenstvo ČPK jednohlasně odsouhlasilo úpravu členského příspěvku ve výši 899,- Kč/rok.