Vyhledávání na webu

Public relations - postupy


Postupy a jednotlivé systémyMedia relations

Mediální výstupy v TV, rozhlasu, tisku a internetu
Zpracování a prosazení témat
Externí tiskové mluvčí
Setkání s novináři (tiskové konference, press trips, formální i neformální setkání)
Reportáže a pořady na téma
Rozhovory, komentáře, profily, tiskové zprávy, články na téma, poradny aj. materiály


Interní komunikace

Komunikace k zaměstnancům
Motivační akce a programy
Správa a řízení interní komunikace


Krizová komunikace

Zpracování tiskových materiálů
Strategie komunikace pro dané a měnné situace
Reakce do zásadních médií
On-line monitoring médií
Vyhodnocení dopadu


Produktová komunikace

Mediálních výstupů s ukázkou a popisem produktu či služby
Vyzdvižení kvality výrobku před konkurencí, produktový náskok
Texty a jiné redakční práce
Vyhodnocení efektivity


Společenské akce

Akce pro zákazníky, zaměstnance, partnery, novináře
Realizace na klíč i ve spoluúčasti
Odborné semináře a konference
Prezentační akce
Tiskové konference, setkání s novináři
Účasti na veletrzích, výstavách a sympoziích


Kontakt 

Vstupte...

Motivace-koučink

service

Pro Vás a nejen pro Vás, ale i možnost díky Vám pomoci a inspirovat své okolí.
více...

Finance

Máte nápady a představy a nemáte dostatek finačního krytí? Pomůžeme jak s projekty a záměry, tak také s financemi...
více...

Právo

service

Všem podnikatelům i firmám nabízíme služby právní poradny...
více...

SEO

service

Nevidí Vás vyhledávače google či seznam? Napravíme a zvýšíme Vám návštěvnost a klientelu.
více...

 
 

Rozdělovník

Upozornění

9/12 2011

Představenstvo ČPK jednohlasně odsouhlasilo úpravu členského příspěvku ve výši 899,- Kč/rok.