Příprava podnikání | cpk-cz.eu

Vyhledávání na webu

Příprava podnikání

Podnikání

Podnikatelský plán je základem každého úspěšného podnikatele, staňte se jím i Vy, my Vám pomůžeme.

Team ČPK

Příprava na podnikání je velmi často ze strany podnikatelů podceňována a bývá také zaměňována s přípravou podnikání po stránce zákonné úpravy. Zákony je třeba respektovat a dodržovat, ovšem nejsou klíčem k úspěchu.


Příčiny úspěchu každého podnikání totiž spočívají v mnohem větší míře v důsledném rozpracování podnikatelského záměru až do konkrétní představy o každém detailu, s nímž prakticky realizace nápadu souvisí. Během těchto kroků si každý může předem do značné míry ověřit správnost svých myšlenek, úvah i jednotlivých dílčích kroků a případně pozměnit na základě zjištěných skutečností původní záměry, čímž se velice sníží rizika spojená se spuštěním vlastního podnikání.


Rozpracovat podnikatelský záměr do podoby reálného a úspěšného podnikatelského konceptu je tou nejdůležitější fází, která by neměla být v žádném případě opomíjena. Veškeré další důležité náležitosti podnikání, jako například daně, povinné odvody na zdravotní či sociální pojištění, jsou záležitosti technického charakteru, na kterých váš podnikatelský úspěch nestojí.


Mezi nejdůležitější kroky patří Vaše příprava zrealizování Vašeho vlastního snu do všech detailů. Každý krok, který učiníte na začátku svého podnikání má vliv na Vaši úspěšnost a výši dosažení Vašeho cíle. Je mnohem snazší, pokud již od začátku máte hotovou přípravu svého podnikání, v průběhu Vaši práce může dojít k několika překvapivým komplikacím a ty Vás zbytečné omezí i vezmou "vítr z plachet".


V podnikatelském záměru je také třeba počítat s nutností propagace služby či výrobku, s tvorbou webových stránek a zejména také konzulatcemi s lidmi, kteří mají v těchto věcech přehled. Nevíte-li si rady, obraťte se na nás, rádi Vám budeme nápomocni a vše potřebné s Vámi nebo i za Vás vyřešíme. Pomáháme jak současným, tak také budoucím českým podnikatelům.


 

Vstupte...

Motivace-koučink

service

Pro Vás a nejen pro Vás, ale i možnost díky Vám pomoci a inspirovat své okolí.
více...

Finance

Máte nápady a představy a nemáte dostatek finačního krytí? Pomůžeme jak s projekty a záměry, tak také s financemi...
více...

Public relations

Potřebujete zviditelnit Váš výrobek nebo službu? Potřebujete být veřejně zastupováni? Máme řešení...
více...

Tvorba webů

service

Potřebujete vyrobit webové stránky nebo upravit stávající? S námi to není žádný problém.
více...

 
 

Rozdělovník

Upozornění

9/12 2011

Představenstvo ČPK jednohlasně odsouhlasilo úpravu členského příspěvku ve výši 899,- Kč/rok.