Reklamní služby | cpk-cz.eu

Vyhledávání na webu

Reklamní služby

Potřebujete propagaci?

Zařídíme, vyrobíme, provedeme a to vše na profesionální úrovni...

Team ČPK


Reklama jako zájmově vázaná informace podniku je již integrální součástí masové kultury. Průměrný šedesátiletý obyvatel USA za svůj život viděl, slyšel nebo četl na 50 milionů reklamních poselství. Reklama je nejčastěji formou ekonomické či politické propagandy, pobídkou k akci. Jejím prvotním smyslem je vyvolat potřebu, touhu a následně žádoucí chování—nákup inzerovaného zboží nebo služby. Reklama se inspiruje ostatními médii, zejména filmem a televizí. Inzerci lze vnímat jako zprávy, minidokument, nebo i jako telenovelu. Stejně tak je možné ji považovat za osobitou formu umění. Reklama svým způsobem potvrzuje, že vlastně každé médium je "prodejcem" nějakého konkrétního produktu, ať se jedná o hodnoty, normy nebo pohled na smysl lidské existence.


Hlavním smyslem reklamy je vždy prodej, a ne příležitost pro zajímavé koncepty grafiků a lidí zabývajících se reklamou. Základ reklamy je v účelovosti, má mnoho funkcí (ovlivňování, informovanost, podporu odbytu, atd.), prolínání funkcí, investování, budoucnosti, v marketingu, nutnosti počítání s kritikou a dodržení slibované kvality produktu.


Česká podnikatelská konfederace poskytuje veškeré reklamní služby, doporučuje vhodné typy reklam a potřebné změny pokud současná reklama neplní svůj účel.


Stručně řečeno v propagaci jde o odpovědi na následující otázky: "Jak se odběratel dozví o naší nabídce?" a "Co musíme udělat, abychom ho motivovali k pozitivní reakci?"


Dnes máme k dispozici velké množství způsobů, jak prezentovat a ukazovat služby a výrobky. Ne vždy musí propagace stát veliké peníze. Efektivní inzerce by měla být cílena ke skupině, kterou chcete svou nabídkou oslovit. I tady je klíčové, abyste ji dobře znali a věděli, kde ji najít. Forem pak máte na výběr nepřeberně, např. od inzerátů v novinách a časopisech, na internetu, přes telefonáty nebo osobní schůzky, v některých případech je možné využít i nabídek televizí v rámci mediálních partnerství. Opět platí, že je žádoucí plánovat a zohlednit plány na propagaci v rozpočtu společnosti.


Mohli bychom zde napsat obsah naší nabídky reklamních služeb, byla by ale obsáhlá. Stačí si představit vše, co se týká potřebného materiálu (internet, webová prezentace, webové stránky, optimalizace webových stránek-SEO, vizitky, letáky, brožury, katalogy, atd.) přes polepy auta, autobusu, bannery, tabule, atd. k poradenským a konzultačním službám.


PROPAGACE NA INTERNETU


Internet jako nové masmédium objevuje širší veřejnost v polovině 90. let 20. století. Zásadním způsobem pozměňuje globální mediální krajinu a to tím, že přispívá k rozpadu tradičních časových a prostorových bariér při přenosu informací a zpráv, ničí tradiční mechanizmy, jejichž prostřednictvím kontrolovaly elity šíření informací.

Internet je médium, které integruje všechny komunikace s veřejností a zásadně ji urychluje, z těchto důvodů je více než ekonomické využívat tuto možnost reklamy a poskytování nabídek obchodu.

Výsledky dosavadních celosvětových průzkumů jednoznačně označily internet pro obchodní nabídky pro veřejnost za nejlepší možnost.


Pubic relations 

Vstupte...

Motivace-koučink

service

Pro Vás a nejen pro Vás, ale i možnost díky Vám pomoci a inspirovat své okolí.
více...

Finance

Máte nápady a představy a nemáte dostatek finačního krytí? Pomůžeme jak s projekty a záměry, tak také s financemi...
více...

Právo

service

Všem podnikatelům i firmám nabízíme služby právní poradny...
více...

SEO

service

Nevidí Vás vyhledávače google či seznam? Napravíme a zvýšíme Vám návštěvnost a klientelu.
více...

 
 

Rozdělovník

Upozornění

9/12 2011

Představenstvo ČPK jednohlasně odsouhlasilo úpravu členského příspěvku ve výši 899,- Kč/rok.