Rozvíjení profesní prestiže | cpk-cz.eu

Vyhledávání na webu

Rozvíjení profesní prestiže

Profesní prestiž

Profesní image je nedílnu součástí, jak dosáhnout svých cílů. Víme jak...

Team ČPK


To, co klientům a zákazníkům sděluje Vaše oblečení, Vám může stejně dobře pomoci vzájemný vztah rozvíjet jako vytvářet bariéry další komunikace. Pokud nemáme dobrý vztah k tomu, kdo nám něco sděluje, většinou příliš nevnímáme ani obsah toho, co nám říká. V jednom rozhlasovém rozhovoru zazněl názor jedné starší lékařky, že většině lékařů by neuškodilo absolvovat kurs komunikace, protože image této profese, je nevalný. Úcta a respekt vůči představitelům této profese, známé z minulosti, postupně poklesly přinejmenším ze tří důvodů:

1. Ochota přiznat chybu a omluvit se za ni se přiblížila vzhledem k obavám z možného soudního sporu k nule.
2. Jejich chování vůči pacientům na lůžku a schopnost interpersonální komunikace jsou často úděsné. Vysoce technizovaná pracoviště v moderních nemocnicích a stres doprovázející chirurgické zákroky vedou spolu s nedostatečným tréninkem v komunikačních dovednostech k tomu, že pacienti jsou vnímáni jako problém vyžadující řešení místo toho, aby se k nim přistupovalo jako k lidem, kteří mají problém.
3. Postupně se vytvořil model, v němž role lékaře je spojena s představou arogantního a neosobního specialisty, tvrdého vůči pacientům i podřízenému personálu.


Aby lékaři stejně jako ostatní specialisté, působili profesionálním dojmem, musí být přátelští, odpovědní, přístupní. Pokud se při své práci dostáváte do kontaktu s dalšími lidmi, potřebujete nejenom odborné a technické dovednosti, ale také schopnost jednat s lidmi. Profesionální image, bez ohledu na své jednotlivé složky, je podřízen určitým pravidlům, vyplývajícím z praktických potřeb, každodenních požadavků a z očekávání a představ spojovaných s danou profesí. Co charakterizuje personalistu? Jak by se měl chovat lékař-specialista?


Organizace může být orientována na lidi, proces nebo myšlenky. Velké organizace často prostřednictvím jednotlivých oddělení a funkcí reprezentují všechny orientace.


Lidé si často vytvářejí úsudek o druhých, aniž by je viděli nebo se s nimi setkali, pouze na základě toho, co o nich zaslechli nebo co se o nich dozvěděli od jiných lidí. Tyto představy často vycházejí z toho, co si dotyční myslí (a o čem se domnívají, že znají) o určité profesi, společnosti nebo oddělení. Přeneseny na konkrétní jednotlivce potom mohou vypadat např. takto: S architekty je vždy legrace…" nebo "V prodejním oddělení je každý zvyklý dělat si, co chce, bude těžké s nimi spolupracovat…". Své pověsti, ať už odpovídá skutečnosti nebo ne, můžete využít ve svůj prospěch. Představte si, že Vás ostatní považují za člověka, který mimořádně dbá na úroveň předkládaných zpráv. Materiály, které budete dostávat, budou s největší pravděpodobností vypracovány pečlivěji, než kdybyste tuto pověst neměli. Konzultant, kterého předchází pověst drahého, ale vynikajícího odborníka, může očekávat, že klienti, kteří ho osloví, jsou ochotni a připraveni platit za jeho služby více, než je obvyklé. V organizaci, v níž nepatřilo v minulosti k běžným rysům najímat a propouštět lidi podle momentální potřeby, může manažer, který bude v zájmu uchování kvalitních služeb postupovat proti této tradici, snadno získá pověst "sekerníka". Tuto (z hlediska druhých) osobní tvrdost a nemilosrdnost může snadno uplatnit v organizaci vyznávající méně ohleduplný styl řízení.


Existuje přinejmenším pět důvodů, proč je osobní image tak významná pro rozvoj kariéry:

1. osobní styl ovlivňuje rozhodování lidí
2. věříme tomu, co vidíme
3. všichni máme málo času a spoléháme na první dojem
4. o úspěchu dnes rozhoduje každý a dosáhnout úspěchu vyžaduje, aby každý jednal jako vyslanec své profese nebo organizace
5. dobrý vzhled je Vaše plus.


Profesionální image:

Kompetentnost
Důvěryhodnost
Sebekontrola
Sebedůvěra
Důslednost


Poradenství / Semináře 

Vstupte...

Motivace-koučink

service

Pro Vás a nejen pro Vás, ale i možnost díky Vám pomoci a inspirovat své okolí.
více...

Arbitráže

Trápí Vás časté a nekonečné soudní tahanice s Vašimi dlužníky, kteří uměle prodlužují řízení? Existují řešení v podobě arbitráží, kdy soudce či soudkyni nahrazuje tzv. rozhodce ad hoc.
více...

Portfolio služeb

service

Nabízíme celou řadu služeb, každému jsme schopni pomoci, zviditelnit jej či pomoci v nesnázích...
více...

Tvorba webů

service

Potřebujete vyrobit webové stránky nebo upravit stávající? S námi to není žádný problém.
více...

 
 

Rozdělovník

Upozornění

9/12 2011

Představenstvo ČPK jednohlasně odsouhlasilo úpravu členského příspěvku ve výši 899,- Kč/rok.